Zapatec Javascript Calendar
      
     

Menu
· Úvodná stránka
· ALBERT - Testy

Čo je to Albert?

Albert je vzdelávací systém umiestnený na internete a je určený pre žiakov 2.-9. ročníka ZŠ.
Albert obsahuje viac ako 20 000 úloh zo všetkých hlavných predmetov ZŠ (matematika, slovenčina, prvouka, vlastiveda, dejepis, geografia, fyzika, biológia, chémia, angličtina).
Albert je moderný vzdelávací prostriedok, ktorý pomáha žiakom ľahšie sa učiť a učiteľom aj rodičom umožňuje lepšie sledovať úroveň vedomostí u detí.
Copyright (c) 2015 VRANA, s.r.o.