Zapatec Javascript Calendar
      
     

Menu
· Úvodná stránka
· ALBERT - Testy

ALBERT


  • Najskôr si vyberte ročník (kliknite na sivý štvorček so šípkou) a potom predmet. Nakoniec kliknite na konkrétny test.
  • Pri každom otvorení testu sa otázky aj odpovede "premiešavajú".
  • Označenie testov, napr. "M5-12": M - označuje predmet (matematiku), 5 - znamená ročník, 12 - to je poradové číslo testu.
  • Aby testy správne fungovali, tak na počítači musia byť povolené "cookies" a musí byť nainštalovaný Adobe Flash Player (pozri: Úvodná stránka -> INFO - ALBERT -> Pomoc).

  • Ročník: Predmet:
    Copyright (c) 2015 VRANA, s.r.o.